Şirketimizin faaliyet konuları arasında Yatırımcı İlişkileri, Yatırım ve Yatırımcı Danışmanlığı, Varlık Yönetimi, Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Girişim Sermayeleri de vardır;

Gayrimenkul Yatırım Fonlarının, Türkiye’de stratejik arsa ve arazilere yatırım yaparak orta ve uzun vadede sermaye büyümesi sağlamasını ve bu suretle ihraç belgesinde belirtilen hedef getiri oranına ulaşmasını sağlamaktayız.

Konusunda deneyimli yatırım danışmanlarımız, müşterilerimizin gelecekte ulaşmak istediği yatırım hedefini, gelir beklentisini, risk alabilme profilini, gelir ve gider dengesini ve varlık durumunu dikkate alarak kişiselleştirilmiş bir yatırım planlaması önerisi sunabilmektedir.

Şirketimiz bünyesindeki Yatırım Komitemiz; kentsel tasarım ve planlama, şehircilik, mülkiyet ve kadastro, zemin ve jeolojik etüt vb. konularda, uzmanlarımızdan gelecek bölgeleme çalışmalarını detaylı inceler, kentteki nüfus hareketleri, kamu yatırımları, altyapı çalışmaları, özel sektör sanayi ve hizmet sektörleri yatırımları verilerini analiz eder ve söz konusu kente yatırım yapılıp yapılmayacağı, yatırım yapılacaksa yüz ölçüm ve meblağ kriterlerine göre ne kadar yatırım yapılacağı konularına karar vererek yatırımcılarımızı yönlendirerek doğru yatırım yapılmasını sağlar.

Yatırımcılara yalnızca gayrimenkul değil yatırım yapılabilecek diğer konularda da ; otoyollar, köprüler, hızlı tren projeleri, ulaşım projeleri, tren garları ve yat limanları, şehir hastaneleri, kanal İstanbul ve etrafında kurulacak yeni şehir, altyapı yatırımları, okullar, yurtlar, yenilenebilir enerji projeleri, maden işletmeleri gibi yap-işlet-devret modeliyle yapılabilecek yeni yatırımlarda da yatırımcının ulaşmak istediği yatırım hedefini, gelir beklentisini, risk alabilme profiline göre alternatifleri Şirketimiz bünyesindeki Yatırım Komitesi tarafından hazırlanarak yatırımcıya sunulur.

 • Kentsel Dönüşüm Projelerine, Finansman modelleri ve çözümler üreterek, kredi ve diğer kaynak çalışmaları,
 • Gayrimenkullerin menkule dönüştürülmesi için stratejiler ve modeller geliştirmek, yerli ve yabancı bankalar ve kredi kuruluşları ve fonlarla işbirliği,
 • Gayrimenkullerle ile ilgili risk analizleri yaparak yatırım danışmanlığı,
 • Yeni proje alanlarına ilişkin tespit ve öneriler,
 • Yeni plan bölgelerine ilişkin tespit ve yatırım önerileri,
 • Yeni ulaşım ve toplu ulaşım projelerinin irdelenerek bu kapsamda yatırım önerileri,
 • Gelişme alanlarının belirlenmesi ve yatırım önerilerinin oluşturulması,
 • Gayrimenkul Portföy Yönetimi, gayrimenkullerin, imar durumu tespitlerinin ve olası imar durumu değişikliklerinin, bu değişikliklerin uzman Şehir Plancıları, Harita Mühendisleri ve Mimar kadromuzla düzenli olarak sağlandığı hizmetler,
 • Proje ve gayrimenkul finansmanı konusunda modeller oluşturmak, alternatif yöntemler sunmak; ipoteğe dayalı konut finansmanı konusunda hizmet vermek,

YATIRIM MODELLERİ

 • Arsa Payı Paylaşımı
 • Hasılat Paylaşımı
 • Taahhüt karşılığı
 • Satınalma