Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 06/05/2013 tarihli ve 2187 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun ikinci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/05/2013 tarihinde alınan 2013/4829 sayılı kararla risk bölgesi olarak ilan edilecek alanın öncelikle 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu Uygulama Yönetmeliği EK-A’da yer alan birinci aşama değerlendirme yöntemi (hızlı değerlendirme tekniği) kullanılarak oluşturulan raporlar detaylı bir şekilde incelenmiş ve daha sonra alandaki yapıların taşıyıcı sistemi, performans puanı, kat sayısı vb. nitelikleri göz önünde bulundurularak mevcut alandaki tüm binaları temsil edebilecek nitelikteki ve sayıdaki yığma ve betonarme yapılar seçilerek 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesi İlişkin Esaslara göre ikinci aşama değerlendirme yöntemine tabi tutularak tekrar incelenmesi ve değerlendirilmesi, söz konusu alanların risk durumuna ilişkin teknik raporların hazırlanması.