Mehmet Pazarcı

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Anadolu Üniversitesi - Emlak ve Emlak Yönetimi
Yüksek Lisans: Okan Üniversitesi - Kentsel Dönüşüm
Uzmanlık:Proje Yönetimi, Kentsel Dönüşüm, Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi, Gayrimenkul Geliştirme, Emlak Yönetimi, Mevzuat, Tasarım Yönetimi, Uzlaşı Yönetimi

Süleyman Talha Yılmazer

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama
Anadolu Üniversitesi, Emlak ve Emlak Yönetimi, 2021
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Teknolojileri
Uzmanlık: Proje Yönetimi, Şehircilik, İmar, Planlama, Kentsel Dönüşüm, Mülkiyet, Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri, İmar Barışı, Gayrimenkul Envanteri Kesinleştirme, Gayrimenkul Geliştirme, Gayrimenkul Tespit ve Değerleme, Veri Analizi

Rümeysa Orhan Bülbül

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Plancısı, 2017
Anadolu Üniversitesi, Emlak ve Emlak Yönetimi, 2021
Uzmanlık: Proje Yönetimi, Şehircilik, İmar, Planlama, Kentsel Dönüşüm, Mülkiyet, Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri, İmar Barışı, Gayrimenkul Geliştirme, Gayrimenkul Tespit ve Değerleme, Veri Analizi

Esin Çevik

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Plancısı, 2015
Anadolu Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Plancısı, 2018
Uzmanlık: Büyük Veri Analizi, Mekansal Veri Oluşturma, Erişebilirlik, Mülkiyet, Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri, Ulaşım Projeleri, Gayrimenkul Envanteri Yönetimi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri

Gizem Kepenek

Lisans: Trakya Üniversitesi Mimarlık 2018
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kentsel Tasarım, 2021
Uzmanlık: Mimari Tasarım, Kentsel Tasarım

Yusuf Yüzbaşı

Lisans: Mimar
Uzmanlık: Mimarlık, Kentsel Tasarım

Mustafa Yıldırım

Lisans: İnşaat Mühendisi
Uzmanlık: İnşaat, Riskli Bina Uygulamaları, Zemin ve Yerleşime Uygunluk Çalışmaları, Bina Hızlı Tarama Uygulamaları

Hale Altınçekiç

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği
Uzmanlık: Kentsel Dönüşüm Hak Sahipleri Uzlaşı Hizmetleri, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Emlak Danışmanlığı ve Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri

İsmail Özgün Erkin

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisi, 2020
Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisi
Uzmanlık:Harita, Mülkiyet, Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri, Veri Analizi, Mekansal Veri Oluşturma, Kentsel Dönüşüm

Ali Dağ

Lisans: Kırklareli Üniversitesi, Şehir ve Bölge Plancısı, 2020
Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Bölge Planlama
Uzmanlık: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mekansal Veri Tabanı, Keşifçi Veri Analizi, Uzaktan Algılama

Bülent Nahırcı

Lisans: Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2007
Uzmanlık: İleri seviye yazılım mühendisliği ve metodolojileri deneyimi, İş analizi ve iş geliştirme tecrübesi, Müşteri İlişkileri tecrübesi, Openlayers, Esri Arcgis Javascript API, Geoserver ve OGC teknolojileri, Ulusal adres veritabanı – Adres Kayıt Sistemleri, Responsive web uygulamaları, Mapinfo, ve MapBasic, Java Spring Framework, Rest ve Soap Web Servisleri, Web sayfası otomasyon sistemleri, Coğrafi Analizler, Kentinfo Kentsel Dönüşüm Yazılımı, Geliştirme ve Veri Tabanı Uzmanı

Taner Kavak

Lisans: Balıkesir Üniversitesi, Coğrafya, 2018
Anadolu Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, 2020
Uzmanlık: Harita, Coğrafi/Kent Bilgi Sistemleri, Mekansal Veri Oluşturma, Veri Analizi

Burak Özkaya

Lisans: Balıkesir Üniversitesi Harita ve Kadastro, Coğrafi Bilgi Sistemleri, 2020
Uzmanlık: Veri analizli, Veri oluşturma, Harita, CBS

Mehmet Bulut

Uzmanlık: İdari İşler