Şirketimizin faaliyet konuları arasında Yatırımcı İlişkileri, Yatırım ve Yatırımcı Danışmanlığı, Varlık Yönetimi, Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Girişim Sermayeleri de vardır;

Gayrimenkul Yatırım Fonlarının, Türkiye’de stratejik arsa ve arazilere yatırım yaparak orta ve uzun vadede sermaye büyümesi sağlamasını ve bu suretle ihraç belgesinde belirtilen hedef getiri oranına ulaşmasını sağlamaktayız.

Konusunda deneyimli yatırım danışmanlarımız, müşterilerimizin gelecekte ulaşmak istediği yatırım hedefini, gelir beklentisini, risk alabilme profilini, gelir ve gider dengesini ve varlık durumunu dikkate alarak kişiselleştirilmiş bir yatırım planlaması önerisi sunabilmektedir.

Şirketimiz bünyesindeki Yatırım Komitemiz; kentsel tasarım ve planlama, şehircilik, mülkiyet ve kadastro, zemin ve jeolojik etüt vb. konularda, uzmanlarımızdan gelecek bölgeleme çalışmalarını detaylı inceler, kentteki nüfus hareketleri, kamu yatırımları, altyapı çalışmaları, özel sektör sanayi ve hizmet sektörleri yatırımları verilerini analiz eder ve söz konusu kente yatırım yapılıp yapılmayacağı, yatırım yapılacaksa yüz ölçüm ve meblağ kriterlerine göre ne kadar yatırım yapılacağı konularına karar vererek yatırımcılarımızı yönlendirerek doğru yatırım yapılmasını sağlar.

Yatırımcılara yalnızca gayrimenkul değil yatırım yapılabilecek diğer konularda da ; otoyollar, köprüler, hızlı tren projeleri, ulaşım projeleri, tren garları ve yat limanları, şehir hastaneleri, kanal İstanbul ve etrafında kurulacak yeni şehir, altyapı yatırımları, okullar, yurtlar, yenilenebilir enerji projeleri, maden işletmeleri gibi yap-işlet-devret modeliyle yapılabilecek yeni yatırımlarda da yatırımcının ulaşmak istediği yatırım hedefini, gelir beklentisini, risk alabilme profiline göre alternatifleri Şirketimiz bünyesindeki Yatırım Komitesi tarafından hazırlanarak yatırımcıya sunulur.

Gayrimenkul ve Konut Sektörüne Bakış

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Danışmanlığı

 • Kentsel Dönüşüm Projelerine, Finansman modelleri ve çözümler üreterek, kredi ve diğer kaynak çalışmaları,
 • Gayrimenkullerin menkule dönüştürülmesi için stratejiler ve modeller geliştirmek, yerli ve yabancı bankalar ve kredi kuruluşları ve fonlarla işbirliği,
 • Gayrimenkullerle ile ilgili risk analizleri yaparak yatırım danışmanlığı,
 • Yeni proje alanlarına ilişkin tespit ve öneriler,
 • Yeni plan bölgelerine ilişkin tespit ve yatırım önerileri,
 • Yeni ulaşım ve toplu ulaşım projelerinin irdelenerek bu kapsamda yatırım önerileri,
 • Gelişme alanlarının belirlenmesi ve yatırım önerilerinin oluşturulması,
 • Gayrimenkul Portföy Yönetimi, gayrimenkullerin, imar durumu tespitlerinin ve olası imar durumu değişikliklerinin, bu değişikliklerin uzman Şehir Plancıları, Harita Mühendisleri ve Mimar kadromuzla düzenli olarak sağlandığı hizmetler,
 • Proje ve gayrimenkul finansmanı konusunda modeller oluşturmak, alternatif yöntemler sunmak; ipoteğe dayalı konut finansmanı konusunda hizmet vermek,

Emlak Danışmanlığı ve Gayrimenkul Geliştirme

Emlak Danışmanlığı ve Gayrimenkul Geliştirme

 • Gayrimenkul projelerinin pazarlama, satış, hakla ilişkiler politikalarını oluşturmak,
 • Her nevi gayrimenkulün alımı, satımı, kiralanması, pazarlamasını yapmak,
 • Yatırım alanlarını analiz etmek, imara açılacak alanları incelemek, büyük proje alanlarını ve gelişimleri takip etmek, yatırım kararlarını yönlendirici plan ve projeler geliştirmek, fizibiliteler hazırlamak
 • Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.
 • Gayrimenkul geliştirme yapılacak arsaların imar durumu, konumu, büyüklüğü, sınırları ve çevre etkileşimleri gözönüne alınarak SWOT analizi yapılır. Bu analizden sonra sırasıyla, fizibilite, mimari tasarım, bütçe, finansman, inşaat ve nihayet pazarlama-satış aşamaları,
 • Taşınmaz sahiplerine arsa ve binalarının mevcut halleriyle kiralanması veya satışı haricinde farklı değerlendirme alternatifleri sunuyor ve bu süreç boyunca tüm aşamalarda danışmanlık hizmeti veriyoruz.
 • Resmi ve özel sektör kuruluşlarının yurtçapındaki ihtiyaç fazlası gayrimenkullerinin satış organizasyonunu

Proje Yönetim

Proje Yönetim

 • Proje geliştirme
 • Proje Finansmanı
 • Gayrimenkul Hukuk Danışmanlığı
 • İnşaat Proje Yönetimi
 • Proje ve Yapım Yönetimi
 • İhale Yönetimi
 • Risk Analiz ve Değerlendirme
 • Kalite Güvence ve Kalite Kontrol
 • İş Programı ve Planlama
 • Teknik Danışmanlık
 • Tasarım Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Bütçe Yönetimi
 • Durum Tespit Çalışması (Due Diligence)

İnşaat Müteahhitlik Yapım Projeleri

İnşaat Müteahhitlik Yapım Projeleri

 • Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projeleri Yatırımcı Danışmanlığı,
 • İnşaat mühendisliği projeleri ve proje tasdikleri,
 • İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri, resmi ve özel inşaatlar,
 • Kat veya Hasılat karşılığı sözleşmeler yaparak her türlü inşaat işleri müteahhitliği,
 • Peyzaj, Park ve bahçe düzenlemeleri,
 • Yol, köprü, baraj, liman, okul, öğrenci yurdu, toplu konut , hastane, sınai ve turistik tesis inşaatları,
 • Konut, işyeri, ticarethane, ofis inşaatları,
 • Arsa ve Arazi Yönetimi, Gayrimenkul gelişitrmeleri,
 • İnşaat taahhüt ve montaj isleri, müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşaatı

Yatırım Modelleri

Yarım Modelleri

 • Arsa Payı Paylaşımı
 • Hasılat Paylaşımı
 • Taahhüt karşılığı
 • Satınalma