Farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile mimarlık ve mühendislik dallarında hem proje planlama ve hazırlama, hem de proje uygulama anlarında her türlü hizmeti sunmaktayız.