• Mimari Kentsel tasarım projeleri, Master planlar, Vaziyet planları,
  • Kentsel tasarım rehberleri,
  • Mimari projeler, uygulama projeleri, elektrik, statik, mekanik projeleri,
  • Peyzaj projeleri ve uygulamaları,
  • İnşaat ve iskân ruhsat, Plan ve Projeleri İle Yapı izin süreç takip danışmanlığı hizmetleri,
  • Dekorasyon, tadilat, röleve restorasyon ve onarım proje ve uygulamaları,
  • Üç boyutlu modelleme, proje animasyonu, proje görselleştirmeleri ve proje maketleri,
  • Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten cephe dönüşümleri, cephe ıslah proje çalışmaları,