BEyan Kontrol Sistemi Gelir Arttırma ve Takip Projesi;
BEK yazılımları, Mülkiyet Adres ve Numarataj verileri, Veri Toplama, Dijital Arşiv, Veri Sağlığı, Veri Eşleme, Kontrol, Kaçak Analizi, Kayıp Analizi, Kısıtlılık Analizi, Davet, Tebligat, Terkin, Tahakkuk, Tahsilat aşamalarından oluşur ve;

Beyana Dayalı Değil, Bilgiye ve Veriye Dayalı Belediyeciliğe bizimle geçen kentlerimizde gelir kaçakları artık SORUN olmaktan çıkar.

BEyan Kontrol Sistemi Gelir Arttırma ve Takip Projesi v1