• Gayrimenkul projelerinin pazarlama, satış, hakla ilişkiler politikalarını oluşturmak,
  • Her nevi gayrimenkulün alımı, satımı, kiralanması, pazarlamasını yapmak,
  • Yatırım alanlarını analiz etmek, imara açılacak alanları incelemek, büyük proje alanlarını ve gelişimleri takip etmek, yatırım kararlarını yönlendirici plan ve projeler geliştirmek, fizibiliteler hazırlamak
  • Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.
  • Gayrimenkul geliştirme yapılacak arsaların imar durumu, konumu, büyüklüğü, sınırları ve çevre etkileşimleri gözönüne alınarak SWOT analizi yapılır. Bu analizden sonra sırasıyla, fizibilite, mimari tasarım, bütçe, finansman, inşaat ve nihayet pazarlama-satış aşamaları,
  • Taşınmaz sahiplerine arsa ve binalarının mevcut halleriyle kiralanması veya satışı haricinde farklı değerlendirme alternatifleri sunuyor ve bu süreç boyunca tüm aşamalarda danışmanlık hizmeti veriyoruz.
  • Resmi ve özel sektör kuruluşlarının yurtçapındaki ihtiyaç fazlası gayrimenkullerinin satış organizasyonunu