Mühendilik Projeleri

 • Karayolları (Şehiriçi ve Şehirlerarası Karayolu Sistemleri, Otoyollar, Bağlantı Yolları, Kavşaklar, Servis Alanları) Fizibilite, Etüt, Tasarım
 • Raylı Sistemler (Tramvay ve Hafif Raylı, Metrolar, Banliyö Hatları, Demiryolu Sistemleri) Fizibilite, Etüt, Tasarım
 • Köprüler ve Viyadükler (Karayolu Viyadükleri ve Köprüleri, Raylı Sistem Viyadükleri ve Köprüleri, Kentsel Toplu Taşıma Sistemi Köprüleri) Fizibilite, Etüt, Tasarım
 • Tüneller (Karayolu Tünelleri, Raylı Sistem Tünelleri, Kentsel Toplu Taşıma Sistemi Tünelleri, Su ve Atık Su Tünelleri) Fizibilite, Etüt, Tasarım
 • Kentsel Toplu Taşıma Sistemleri (Tercihli Otobüs Yolu Sistemleri, Yaya ve Bisiklet Yolları, İstasyon, Depo ve Bakım Tesisleri) Fizibilite, Etüt, Tasarım
 • İnşaat Proje Yönetimi (Tasarım Yönetimi, İhale Yönetimi, Tedarik ve Sözleşme Yönetimi, Risk Analiz ve Değerlendirme, Yapım Yönetimi, Kalite Güvence ve Kalite Kontrol, Bütçe ve Maliyet Yönetimi, Planlama, Gözetim, Denetim ve Devreye Alma, Durum Tespit Çalışması)
 • Riskli Yapıların Tespit Edilmesi, Hızlı Değerlendirme Tekniği ve Afet Risk Alanı Belirleme
 • Ulaşım / Trafik Planlama ve Tasarım Hizmetleri (Ulaşım Master Planı, Ulaşım Planlaması ve Trafik Mühendisliği, Ulaşım ve Trafik Etütleri, Otopark Yerleşim Planı, Trafik Etki Analizi, Trafik Yönetim Planı, UKOME Süreç Takibi, Trafik Simülasyonu ve Sinyalizasyonu, Yol projeleri, Yaya ve Bisiklet yolu Projeleri)
 • Kentsel Teknik Altyapı şebeke ve tesis Fizibilite, Etüt, Tasarım (GIS Tabanlı Altyapı Abone ve Şebeke Altyapı Bilgi Sistemi, Kazısız Teknolojiler, Asbuilt haritaları, AYKOME uygulamaları)
 • Doğal Afet Önleme ve Etki Azaltma Projeleri

İnşaat Projeleri

 • Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projeleri Yatırımcı Danışmanlığı,
 • İnşaat mühendisliği projeleri ve proje tasdikleri,
 • İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri, resmi ve özel inşaatlar,
 • Kat veya Hasılat karşılığı sözleşmeler yaparak her türlü inşaat işleri müteahhitliği,
 • Peyzaj, Park ve bahçe düzenlemeleri,
 • Yol, köprü, baraj, liman, okul, öğrenci yurdu, toplu konut , hastane, sınai ve turistik tesis inşaatları,
 • Konut, işyeri, ticarethane, ofis inşaatları,
 • Arsa ve Arazi Yönetimi, Gayrimenkul gelişitrmeleri,
 • İnşaat taahhüt ve montaj isleri, müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşaatı.