Uluslararası değerleme ilkelerine uygun bir anlayış çerçevesinde; konusunda uzman ekiplerimiz ve çözüm ortaklarımızla değerleme etiğine uygun olarak çalışmalar sürdürülmektedir.

  • Gayrimenkul ve Hak sahipliği Tespiti; Kentsel Dönüşüm ve Kent Bilgi Sistemi Projeleri başta olmak üzere gayrimenkul ve hak sahipliği tespitleri,
  • Gayrimenkul Değerleme; Her türlü gayrimenkullerin, projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların bağımsız ve tarafsız olarak ekspertiz ve değerleme işlemleri,
  • Fizibilite Analizi; Yeni projelerin yatırım maliyetlerinin ve gelir beklentilerinin tespiti, projelerin mali, teknik ve iktisadi özelliklerinin incelenmesi,
  • En Verimli ve En İyi Kullanım Analizi; Projenin veya gayrimenkulün en iyi ve en yüksek kullanım etüdleri,
  • Pazar Araştırması ve Sektör Analizi; Gayrimenkul türlerine yönelik arz ve talep analizi, pazardaki olası değişimler ve beklentilerin analizi,
  • Teminat Değerleme; Finansal kurumlara yapmayı öngördükleri finansmanlara karşılık almayı planladıkları teminatların değer-risk kıyaslamaları,
  • Varlık Değerlemesi; Makine-Ekipman, Tesis, Gemi ve Diğer Maddi Duran Varlık sınıflarının değerlemesi,