• Akıllı Şehir Yönetim Yazılımları
 • İş ve Süreç Tabanlı Belediye Uygulamaları
 • İş ve Süreç Tabanlı İmar Ruhsat Otomasyon Sistemi
 • Büyükşehir Belediyeleri iş ve işlemlerine yönelik süreç tabanlı uygulamaları
  • Altyapı Bilgi Sistemi ve AYKOME uygulamaları
  • Ulaşım Bilgi Sistemi ve UKOME uygulamaları
  • Acil Durum Komuta Kontrol Sistemi ve Uygulamaları
 • Belediye Gelir Arttırıcı Uygulamalar
  • Kayıp Kaçak Analizleri
  • Tahakkuk ve Tebligatları
 • Fiziksel ve Dijital Arşiv Yönetim Sistemleri
 • Çağrı Merkezi ve Halkla İlişkiler Uygulamaları
 • Türkiye Ulusal CBS/GIS, MAKS/UAVT, TAKBİS entegrasyon altyapısı
 • Taşınmaz Değerleme Sistemi
 • Elektronik Yapı Kayıt Sistemi
 • Kentsel Dönüşüm Yazılımları
 • Akıllı Otopark Çözümleri
 • Akıllı Ödeme ve Ücret Toplama Sistemleri
 • Akıllı Sayaç Sistemleri
 • Akıllı Atık Yönetim Sistemleri
 • Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemleri
 • Araç Takip ve Filo Yönetimi
 • Kamera Sistemleri
 • EDS
 • Toplu Taşım Yönetim ve Görüntüleme Sistemleri
 • ATAK Adaptik Trafik Yönetim Sistemi
 • Trafik Sinyalizasyon, Ölçme ve Gözetleme Sistemleri
 • Mobil Uygulamalar
  • Toplu Ulaşım Asistanı
  • Taksi Çağır
  • Servis Bul
  • Harita, Adres, Navigasyon ve Trafik Yoğunluk Hartitası
  • Otopark
  • Ödeme Sistemleri
  • Trafik Radyosu
 • Akıllı Taksi Şapkası
 • Mobil Harita ve CBS Tabanlı Varlık Yönetim Sistemi
 • Bilgi ve İletişim Ekranları