Emlak Vergilerinin bilgiye dayalı olarak alınması, beyan bilgilerinin kontrol edilerek tahakkuk farklarının tespiti, İşyerine ait; Ruhsat kayıtları, ÇTV, İlan Reklam, Eğlence kayıtlarının kontrol edilerek farkların tespit edilmesi, . Belediyeye ait gayrimenkullerin mevcut durumunun ve imar bilgisinin incelenerek en uygun şekilde değerlendirilmesinin sağlanması.

  • Belediye ve Belediye şirketlerine Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Kanunlarına göre yapacakları projeler için danışmanlık hizmetleri,
  • Kentsel dönüşüm, yenileme konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri,
  • Harita, Planlama, İmar, Şehircilik konularında danışmanlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri,
  • Planlama, Gayrimenkul ve Proje Geliştirme, Kentsel Dönüşüm, İnşaat Faaliyetleri konularında müşavirlik hizmetleri,
  • Kurumsal stratejik planların hazırlanmasında Kamu kuruluşları ve Belediyelere danışmanlık hizmeti,
  • Arazi, arsa ve diğer taşınır ve taşınmaz değerlerle ilgili geliştirme, değerlendirme, menkulleştirme, alım, satım, trampa, kiralama, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi konularında danışmanlık,
  • Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariki, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularındaki hizmetler,
  • İhale Danışmanlığı ve Süreç Yönetimi, İhaleye konu varlıklara ilişkin tahmini bedel tespiti veya baz değer tespiti analizleri,