Mehmet Pazarcı

Lisans: Yıldız Teknik Ünversitesi 1995, Harita Mühendisliği Anadolu Üniversitesi - Emlak ve Emlak Yönetimi 2016
Yüksek Lisans: Okan Üniversitesi - Kentsel Dönüşüm 2012
Uzmanlık: İmar, Şehircilik, Planlama, Harita, Kentsel Dönüşüm, Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi, Proje Yönetimi, Gayrimenkul Geliştirme, Emlak Yönetimi, Mevzuat, Tasarım Yönetimi, Uzlaşı Yönetimi

Özge Saka

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimar 2003
Uzmanlık: Mimarlık, Kentsel Tasarım

Esra Pınarbaşı

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Plancısı
Uzmanlık: Sorumlu Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (SPK Sicil No: 400236)

Bülent Nahırcı

Lisans: Bilgisayar Mühendisi
Uzmanlık: Yazılım Geliştirme Uzmanı, Veri Tabanı Uzmanı, Bilgi Sistemleri