• Yönetim (MIS) /Coğrafi (GIS)/Kent (KBS) Bilgi sistemi yazılımları ve projeleri
 • Adres ve Numarataj projeleri
 • Altyapı bilgi sistemi yazılım ve projeleri
 • Afet ve Acil durum Bilgi sistemleri
 • Yerel yönetimlere Vatandaş odaklı yazılım ve projeler
 • Kentsel dönüşüm yazılımları
 • Proje yönetim yazılımları
 • Gayrimenkul satış ofisi yazılımları
 • Apartman, Siste ve Tesis yönetim yazılımları
 • İmar, Yapı izin süreç yazılımları
 • Akıllı şehir sistemleri
 • Kurumsal Kaynak Planlamasını (ERP),
 • Kurumsal Performans Yönetimini (EPM),
 • Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM),
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM),
 • Veritabanı ve Veri Ambarı Uygulamaları
 • Bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmetleri vermek

İmar, Ruhsat, Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Yazılımları

Yapı izin (Ruhsat, İskan, Yanan Yıkılan, Yapı Tatil Zabtı, Yapı Denetim…) süreçleri, Gayrimenkul tespit ve değerleme, Haksahipliği tespit ve kesinleştirme, Dönüşüm matematiksel ve finansal modelleme, Fizibilite, Proje değerleme, Dağıtım teklif, Uzlaşı görüşmeleri, Teklif ve Sözleşme süreçlerini içeren, MAKS, TAKBİS, AKS, KPS, YDS, EBYS, CBS/KBS ile entegre İmar ve Mülkiyet Tabanlı bir Kentsel Dönüşüm yazılımı,