1

DÖNÜŞÜM KABULLERİ

Hak sahiplerinin projede yaratılan değerden pay alarak yaşamlarını yenilenen proje alanında devam ettirebilmelerine yönelik Matematiksel ve Finansal hesaplamaların yapılması, Kentsel dönüşüm beklenti anketlerinin yapılması,
2

İLETİŞİM YÖNETİMİ

Kentsel Dönüşüm Süreci ve Dönüşüm kabullerinin Haksahiplerine doğru aktarılabilmesi için Proje Algı ve İletişim Yönetimi ile PR hizmetleri
3

FİZİBİLİTE-BESTUSE

Bestuse Proje en etkin ve en verimli kullanım analiz raporlarının hazırlanması, Pazar analizi, Fizibilite raporu ve Paylaşım oranlarının belirlenmesi,
4

DAĞITIM TEKLİF LİSTELERİ

Gayrimenkul mevcut durum tespitleri ve Gayrimenkul Değerleme raporları, Konsept proje değerleme raporları, Kentsel Dönüşüm matematiksel ve finansal modeller ve dağıtım teklif listeleri,
5

UZLAŞMA İLKELERİ

Parsel ve Bina Konumu, Daire Büyüklüğü, Tipi, Konumu ve Kullanım şekli, Borç-Alacak Hesabı, Satınalma şekli, Enkaz bedeli, Kira ve Taşınma yardımı, Teminat, Bonus, Sözleşme huzur hakkı, Satınalma, Kamulaştırma, 2/3 Alım ihaleleri, Gayrimenkul ve Sözleşme hukuk danışmanlığı hizmetleri
6

DÖNÜŞÜM MODELLERİ

Değer Esaslı Paylaşım, İmar Esaslı Paylaşım

Dönüşüm Modeli Kriterleri:

  • Binanın Yapım Yılı
  • Binanın Ruhsat Durumu
  • Dairenin Kullanım Şekli
  • Dairenin Bulunduğu Kat
  • Dairenin Büyüklüğü ve Arsa Payı
  • Bina ve Dairenin Konumu
  • Parselin Büyüklüğü
  • Parselin Mülkiyet Durumu
  • Parselin İmar Durumu
  • Yeni Projenin Potansiyel İmarı