Kentsel Dönüşüm Proje Müşavirlik hizmetleri kapsamında;

Kentsel dönüşüm proje alanlarına ilişkin ön fizibilite raporu, riskli bina, riskli alan, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı, kentsel yenileme alanı, rezerv yapı alanlarına ilişkin tüm mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini vermekteyiz. Ayrıca, Belediye, Belediye Şirketleri ile Site veya Ada yönetimlerine Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik konularında danışmanlık hizmetleri de vermekteyiz.

Kentsel Dönüşüm Yazılımı İçin Tıklayınız.

Proje Yönetim

 • Proje Yönetimi
 • Danışmanlık
 • Kentsel Dönüşüm Yazılımı
 • Kentsel Dönüşüm Master Planı, Kentsel Dönüşüm stratejik planları hazırlamak

Dönüşüm

 • Kentsel Dönüşüm matematiksel ve finansal modeller ve dağıtım teklif listeleri,
 • Proje Fizibilite raporu,
 • Satınalma, kamulaştırma, öncelikli alım ihaleleri,

Harita

 • Halihazır Harita ve bina ölçümleri,
 • İmar uygulaması ve Tapu işlemleri,
 • Gayrimenkul hukuk danışmanlığı hizmeti,

Değerleme

 • Gayrimenkul mevcut durum tespitleri ve Gayrimenkul Değerleme raporları,
 • Konsept proje değerleme raporları,
 • Bestuse Proje en etkin ve en verimli kullanım analiz raporları, Pazar analizi,

Anket, İletişim, PR

 • Hane halkı algı ve tutum anketi
 • İşyeri anketi
 • Kentsel dönüşüm beklenti anketi
 • Proje Algı ve İletişim Yönetimi
 • Proje PR hizmetleri

Risk

 • İmar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlar,
 • Proje alanın hızlı tarama yöntemi ile Yer bilimsel etüt raporları,
 • Bina bazlı risk analilizleri,

Proje

 • Dönüşüm amaçlı Vizyon planı ve mimari kentsel tasarım projeleri,
 • Ruhsata Esas Projeler ve İnşaat Ruhsatı İşlemleri
 • Proje Görselleştirme, Render, Animasyon ve Maket

Plan

 • Mevcut durum mekansal analizler, analitik etüt çalışmaları,
 • 1/5000 ve 1/1000 İmar Planları,
 • Proje hane halkı ve Ticaret algı ve tutum anketleri,

Uzlaşma

 • Proje saha ofisi kurulması, Hak sahipleri Uzlaşı ve Sözleşme Hizmetleri,
 • Hak sahipliği tespiti yapmak ve uzlaşma yöntemleri geliştirmek, iş birliği modelleri geliştirmek,
 • Kamu, Özel Sektör ve Arsa sahipleri arasında uzlaşma sağlanması ve uzlaşma kriterlerini belirlemek ve stratejiler üretmek,
 • Uzlaşı sağlanan haksahipleriyle İnşaat sözleşmeleri imzalanması,

Tahliye ve Yıkım

 • Kira ve Taşınma Yardımları
 • Tahliye işlemleri
 • Yıkım İşlemleri

Altyapı, Peyzaj

 • Altyapı Projeleri
 • Peyzaj Projeleri
 • Kentsel Tasarım rehberi
 • Kent Mobilyaları

Yatırımcı Süreçleri

 • Belediye ve Belediye Şirketlerine Uygulama Danışmanlığı Hizmetleri
 • Yatırımcı Dosyası Hazırlama ve Bilgilendirme Toplantıları Organizasyonu
 • Yatırımcı Süreçleri, Şartname ve Sözleşmeler